اخبار و مقالات

خرید کرم به صورت خالص یا همراه بستر؟

آیا خرید کرم به صورت خالص یا همراه بستر؟

تعدادی از دوستان علاقه مند به تولید ورمی کمپوست در مورد اینکه آیا کرم مورد نیاز خود جهت راه اندازی سایت ورمی کمپوست را بصورت خالص تهیه کنند یا همراه با بستر از ما راهنمایی خواستند. به طور کلی در پرورش موجودات زنده بحثی تنش های محیطی مطرح است که این تنش ها عدم دسترسی به آب، غذا،استرس گرمایی، سرمایی و حمل و نقل و به طور کلی هر شرایطی که باعث بر هم خوردن شرایط مناسب زندگی موجودات زنده شود را شامل می شود. در مورد کرم خاکی نیز این مسائل صادق است و تمام این موارد بر روی رشد و خصوصا تولید مثل کرم خاکی تاثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه حمل و نقل استرس زیادی را به کرم ها وارد کند جهت کاهش این تنش بهتر است که حمل و نقل کرم ها با بستر انجام شود و باید قبل از حمل ونقل نیز بسترهای کرم ها آبیاری گردند.

تازه های ورمی کمپوست

 • آثار ورمی کمپوست بر گیاهان تولید شده در گلخانه +

  ادامه...
 • آموزش فرایند تولید کود ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • افزایش عملکرد تولید ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر پتاسیم ورمی کمپوست بر گیاهان +

  ادامه...
 • ترکیب کود ورمی کمپوست و طریقه استفاده از آن +

  ادامه...
 • خرید کرم به صورت خالص یا همراه بستر؟ +

  ادامه...
 • راه هاي جداسازي کرم از کود +

  ادامه...
 • عوامل موثر بر افزایش جمعیت کرم و کوکون ریزی +

  ادامه...
 • مقایسه معایب و مزایای روش سبدی و پشته ای +

 • مقایسه ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ +

  ادامه...
 • مقایسه کود ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی +

  ادامه...
 • ورمی کمپوست (vermi compost) چیست؟ +

  ادامه...
 • پرورش کرم به روش سبدی +

  ادامه...
 • چای کمپوست(tea compost) چیست؟ +

 • 1

جستجوی سایت

آمار سایت

شبکه های اجتماعی فارمینو

.
.